Als je aan jezelf wilt werken en je zoekt een coach, waarin onderscheidt Holistic Coaching LHA® zich van andere coachinsgtrajecten? Als Holistic Coach LHA® begeleiden wij je in het ophelderen en bewustworden van je actuele levensthema. We onderzoeken de samenhang en...

Lees meer