Als je aan jezelf wilt werken en je zoekt een coach, waarin onderscheidt Holistic Coaching LHA® zich van andere coachinsgtrajecten?

Als Holistic Coach LHA® begeleiden wij je in het ophelderen en bewustworden van je actuele levensthema. We onderzoeken de samenhang en lossen onderliggende belemmerende factoren op zodat je (weer) een leven kan gaan leiden wat optimaal is voor jou.

Wat verstaan we eigenlijk onder coaching?

“Coaching is een gestructureerd en doelbewust proces om persoonlijke groei en bewustzijn te initiëren, je zelfvertrouwen te bevorderen en de toegang en het gebruik van je eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Hierbij nemen coach en coachee ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”

1. Een Holistic Coaching LHA® werkt door in het gehele systeem

Een Holistic Coach LHA® waardeert het zeer wanneer de coachee reeds inzicht heeft in zijn of haar probleem en de aanleidingen en oorzaken die daar rond spelen. Maar de coach weet ook hoe belangrijk het is om verder te kijken dan dit ‘plaatje’. Door middel van reflecteren en analyseren kunnen we veel inzicht krijgen, maar de cognitieve invalshoek alleen is niet voldoende. 

Wij gaan aan de slag met de diepere zielsoorzaken van een probleem.

2. Holistic Coaching LHA® beperkt zich niet tot één gebied: gezondheid, relaties, werk of zingeving

Leven is leven en laat zich in waarheid niet opdelen. Een probleem op één gebied kan ook problemen opleveren op andere gebieden van het leven; zo kunnen bijvoorbeeld problemen in de privérelatie ook problemen geven in relaties op het werk etc. Problemen met financiën kunnen keer op keer problemen geven in je relatie.

Het leven is werkelijk niet deelbaar ook al proberen we het in de moderne wereld dikwijls op te delen. Het maakt niet uit welk uitgangspunt je voor de coaching inbrengt, we kunnen er altijd mee werken en tot kern komen. Van diepgewortelde patronen tot oude pijn, en van onverklaarbare lichamelijke klachten tot ogenschijnlijk kleine irritaties in het dagelijks leven, de coachingsmethode brengt je altijd bij datgene waar het werkelijk om draait. En vanuit daar brengen we jouw systeem terug in evenwicht.

3. Grondig en systematisch 

De coaching is zeer grondig doordat we informatie krijgen vanuit je hele systeem: lichamelijk, cognitief, emotioneel, energetisch en op zielsniveau. Ons hele systeem werkt op een geniale manier samen. Als je dit in zijn geheel kunt aanspreken is het een ware toegangspoort voor jouw transformatie.

We brengen de verkregen informatie systematisch in kaart. Dit helpt om ook de onopgehelderde stukken bloot te leggen, en die vervolgens mee te nemen.  

4. Self-empowerment

Om je beter te voelen en vorderingen te maken, ben je niet afhankelijk van langdurige coachingtrajecten. De inzichten en de oefeningen stellen jou in staat zelf in je kracht en je verantwoordelijkheid te gaan staan. Je ervaart dat je zelf de sleutel bent, en dat je dankzij de coaching in staat bent om jouw doelen te bereiken.

5. Minder sessies nodig dan bij traditionele coachingvormen

Dankzij de holistische aanpak en het direct werken op de oorzaken zijn er minder sessies nodig. Daar waar een eenvoudig therapeutisch traject meestal uit 5 tot 10 sessies bestaat, ervaren Holistic Coaching LHA® cliënten in een relatief korte periode al een diepe transformatie.